Yleistä tietoa seurasta ja sen toiminnasta

Toiminta

Yleistä

Seurassa on tällä hetkellä 137 jäsentä. Metsästysmaita seuralla on noin 9000 hehtaaria, jotka sijoittuvat Mellilän alueelle.

Jäsenet

Nuorten ja naisten osuus seuran jäsenistössä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Seurassa onkin tällä hetkellä noin 137 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Yhdistyksen uusitut säännöt vahvistettiin vuonna 2007. Uusitut säännöt perustuvat pääosin Metsästäjäliiton mallisääntöihin ja mahdollistavat mm. koejäsenyyden kahden vuoden ajaksi.

Toiminta

Seuran toiminta painottuu nykyisellään suurelta osin mittavaan riistanhoitoon ja -ruokintaan. Peurakantaa pyritään pitämään kestävänä. Alkuvuosien muutamasta luvasta ja kahdeksasta miehestä peuranmetsästykseen osallistuvien määrä on noussut yli viidenkymmenen ja lupien määrä vielä tämänkin yli. Hirvilupia seuralla ei ole, vaikka joskus on esitetty ajatus luvan anomisesta.

 

Vuosittain toistuvasta yhteisestä kettujahdista on muodostunut jo perinne. Ampumataidon ja osumatarkkuuden säilyttämiseksi peuramiesten on ollut suoritettavana seuran oma ampumakoe hyväksyttävästi vuosittain seuran radalla yleisten ampumakokeiden lisäksi. Tarmo Mäen muistoksi kilpailtavasta Farmarin Pokaalista on myös kilpailtu neljännesvuosisadan ajan.

Johtokunta

Puheenjohtaja

Sihteeri

 

Jäsenet

Esko Kauti

Mika Sula

 

Ari Holkeri

Esko Lätti

Markku Kärppä

Markku Rämö

Jani Lankinen

Tero Vuorinen