top of page

Jäsenanomukset

Mellilän Metsästäjät ry:n jäseneksi voi anoa toimittamalla jäsenanomuksensa metsästysseuran johtokunnalle. Metsästäjäliiton laatimassa jäsenanomuslomakkeessa metsästysseuroille, on anomukseen riittävät perustiedot. Johtokunta pyytää tarvittaessa lisätietoja.

 

Linkki anomuspohjaan:

bottom of page